6 переваг управління бізнес-процесами

Відправимо матеріал вам на EMail:


  Время чтения: 4 мин.

  Бізнес-процеси є основою за допомогою якої досягається ділова активність підприємства. Бізнес-процеси розбивають звичайні операції на ряд окремих, повторюваних завдань задля досягнення більшої узгодженості і надійності. Таким чином, потребу в чітких, ефективних та адаптованих бізнес-процесах неможливо переоцінити. Однак найчастіше менеджери та співробітники розробляють бізнес-процеси без чіткого усвідомлення чи реального розуміння того, як кожен процес вписується у велику організаційну структуру компанії.

  преимущества управления бизнес-процессами

  За допомогою управління бізнес-процесами менеджерам легше:

  1. Вимірювати та коригувати операційні процеси відповідно до потреб бізнесу.
  2. Підвищувати продуктивність праці персоналу шляхом координації потреб у робочій силі та бізнесу.
  3. Поліпшувати процес.
  4. Швидко реагувати на зміни в проектах або виявляти можливості, що з’являються.

  Переваги управління бізнес-процесами

  Підвищення гнучкості бізнесу

  Підприємства повинні мати можливість реагувати на зміни. Ці зміни можуть відбутися через технологічні досягнення, нового конкурента або регламенту, що впливає на аспект ділової активності організації. Незалежно від джерела, зміни потребують швидкого реагування, щоб компанія залишалася конкурентоспроможною.

  Прийняття BPM (Business Process Model) може дати компаніям швидкість та здатність задовольнити ці вимоги. BPM дозволяє компанії зупиняти бізнес-процеси за перших ознак проблеми, вносити корективи в процес і потім швидко повертати його в потрібне русло і з мінімальними втратами часу.

  Гнучкі конструкції BPM дозволяють користувачам відстежувати зміни в бізнес-процесах та вдосконалювати їх відповідно до потреб компанії. У міру розвитку процесів точна документація дає менеджерам, у тому числі affiliate manager, можливість бачити та прогнозувати вплив змін на весь бізнес-процес.

  Підвищена ефективність

  Усі компанії стикаються з проблемою ефективнішого функціонування бізнес-процесів.

  Неефективні процеси витрачають дорогоцінний час та гроші, але найчастіше їх важко ідентифікувати та змінити.

  Практики BPM призначені для точного визначення цих недоліків та усунення уповільнень, які вони створюють. BPM дозволяє менеджерам та працівникам краще розуміти кожен етап бізнес-процесу. Ці розширені знання можуть призвести до появи нових технологічних рішень, що дозволяють уникнути вузьких місць у процесі та інших непотрібних надмірностей.

  В ідеалі BPM може допомогти визначити, як процес може працювати в оптимальних умовах, дозволяючи користувачам вносити зміни до процесу з урахуванням цієї мети. BPM також може автоматизувати ручні завдання, щоб підвищити продуктивність і скоротити ймовірність людських помилок.

  Поліпшення видимості процесів

  BPM використовує вдосконалене програмне забезпечення для відстеження та моніторингу бізнес-процесів від початку до завершення. BPM дозволяє проводити постійний реєстр автоматизованих процесів, вимірюючи ефективність кожного кроку в режимі реального часу. Автоматичний моніторинг показує продуктивність кожного бізнес-процесу, покладаючись на трудомісткі ручні методи. Вивчаючи ефективність кожного етапу процесу, керівництво може краще зрозуміти загальну ділову активність, що дозволяє їм адаптувати чи модифікувати потік кожного бізнес-процесу.

  Гарантована відповідність та безпека

  Правила та положення, що впливають на продуктивність бізнесу, можуть створювати непотрібні ускладнення та призводити до дорогих штрафів. Компанія, що використовує BPM, має більше можливостей для створення робочого місця, яке відповідає правилам, що змінюються, і захищено від загроз шахрайства або крадіжки. Оскільки кожен етап процесу відображається з докладним робочим процесом, менеджери та користувачі можуть забезпечити наявність усієї необхідної документації для відповідності стандартам.

  Ретельно документований робочий процес може забезпечити основу більшої безпеки. Організаційна структура, властива BPM-практикам, наголошує на важливості ділових активів, приватної інформації та фізичних ресурсів, захищаючи їх від крадіжки чи втрати.

  Легка передача інформації

  У міру зміни та розширення робочої сили в компанії зростає потреба у надійному способі передачі даних. Занадто часто компанії покладаються на окремого співробітника, щоб мати повне розуміння будь-якого конкретного процесу. Але зміни в робочій силі роблять цю модель неефективною та потенційно дорогою. У міру того, як співробітники йдуть на пенсію, отримують роботу в іншому місці, отримані ними знання йдуть разом з ними, залишаючи компанії суттєву прогалину.

  Бізнес-аналітики пропонують вирішення цієї проблеми. Оскільки BPM підтримує добре документовану карту процесів кожного робочого процесу, знання компанії можна записувати, архівувати та передавати іншим співробітникам. Ці знання потім можуть бути використані при навчанні та орієнтації наступних співробітників з надією на зниження рівня збоїв, які можуть створити зміни у робочій силі.

  Розширення можливостей для постійного покращення

  Ініціативи безперервного поліпшення ґрунтуються на припущенні, що підприємства можуть бути успішнішими, виконуючи серію невеликих постійних покращень. Інформація, яку BPM надає компанії щодо її різних бізнес-процесів, сприяє вдосконаленню та адаптації процесів. BPM може гарантувати, що рішення, що регулюють ці поступові зміни, підкріплюються фактичними даними, необхідними для успіху.

  Висновки

  Навчання на бізнес-аналітика для управління бізнес-процесами дозволяє заглянути всередину своєї компанії та зрозуміти, як працює кожен бізнес-процес. Це найкраще розуміння може призвести до економії витрат, збільшення доходів та підвищення ефективності компанії. Враховуючи всі ці переваги, не дивно, що все більше компаній звертаються до послуг бізнес-аналітиків, щоб досягти успіху.

  5/5 - (1 голос)